top of page

איילה נוי מאיר

מחברת בין אנשים למזון שלהם וחוקרת כל הזמן את תחום החקלאות והתזונה שלנו.

שופטת שמן זית ומעבירה סדנאות בתחום שמן הזית וחקלאות בת קיימא.

השכלה

השכלה אקדמאית

  • ראש פאנל טועמי שמן זית

  • תואר שני בביולוגיה

  • תואר ראשון בביולוגיה

לימודי אוכל / יין

נסיון מקצועי

  • מנהלת בית בד 

  • יועצת איכות שמן זית

  • חוקרת תחום אקולוגיה

linkedin_black_logo_icon_147114.png
social_instagram_3.png
Black-icon-facebook-logo-PNG_edited.png
link-1_icon-icons.com_69506.png

למה אוכל?

"אוכל מחבר בין אנשים".

דברו איתי בעניין

  • שמן זית

  • חקלאות בת קיימא

איילה נוי מאיר

איילה נוי מאיר

אגרונומית, שמננית, מנהלת ריש לקיש

bottom of page