top of page

 תקנון שימוש באתר

אנו, השזרה (להלן: "השזרה", "אנחנו" או "שלנו") מברכים אותך (להלן: "המשתמשת(ות)" או "את") על השימוש בפלטפורמות שלנו (לרבות אתר השזרה https://www.hashizra.com/ (להלן: "האתר"), מדיה חברתית וכדו'). פלטפורמות השזרה משמשות לקידום עשייה נשית בתעשיית היין בישראל. 

הסכמה לתנאי השימוש ותנאים מוקדמים

אנא קראי את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות שלנו המופיעה באתר (להלן: "מדיניות הפרטיות"; המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו) בעיון ובקפידה מכיוון שתנאי שימוש אלו מהווים הסכם מחייב בינך ובין השזרה והוראותיהם יחולו על כל שימוש בפלטפורמות השזרה, לרבות באתר. הגלישה, הכניסה או השימוש באתר, כמו גם השימוש באמצעותו ו/או באמצעים אחרים בשירותי השזרה, מהווה אישור והסכמה שלך כי כל שימוש כאמור באתר או בשירותי השזרה ייעשה בהתאם לתנאים ולהוראות המופיעים בתנאי שימוש אלו.

אם אינך מסכימה לאי אילו מתנאי השימוש, הנך מחויבת, באופן מיידי, להימנע מכניסה, מהתחברות או מלעשות שימוש באתר ו/או בשירותי השזרה.

במקרים המפורטים להלן, נאסר על משתמשות להירשם לשירותי השזרה ועליהן להפסיק שימוש כלשהוא בשירותים אלו או באתר לאלתר:  

 • משתמשות שגילן מתחת ל-  18 שנים. במקרה שיובא לידיעתנו כי קטינה מתחת לגיל שמונה עשרה משתמשת בשירותים, אנו נחסום משתמשת זו, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי (כהגדרתו של מונח זה במדיניות הפרטיות שלנו) שנאסף לגביה.

 • משתמשות שהינן תאגיד ו/או ישות משפטית אחרת.

 1. השירותים

האתר מהווה את הפלטפורמה באמצעותה אנחנו מספקים לגולשות תוכן מקצועי, מאמרים, כתבות, קהילות (לרבות קהילות ברשתות חברתיות כגון FACEBOOK), קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים, הזמנות לאירועים, ובלוגים בתחום היין, ובפרט, עשייה נשית בעולם היין. כמו כן, משמש האתר כפלטפורמה לרכישת חברות בקהילת השזרה. (לעיל ולהלן: "השירותים" /ו/או "שירותי השזרה").

השירותים עשויים לכלול מידע ותוכן כגון כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, שאלות נפוצות, מידע ליצירת קשר, סרטונים, טקסט, קבצים, סמלילים, תמונות, אוספי מידע, קישורים, תוכן מותאם, מידע טכני, חומר תיעודי, ידע, מפרטים, עיצובים, ה-"look and feel" של האתר, אלגוריתמים, קוד מקור, ממשקים, GUI, תכונות אינטראקטיביות, גרפיקה, אילוסטרציות, ציורים, אנימציות ומאפיינים אחרים אשר זמינים בשירותים ו/או מאפשרים את פעילותם שיועמדו לרשות המשתמשות באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה (להלן: "התוכן(נים)").

השירותים והתכנים ניתנים כפי שהם (As-Is) ), לפי זמינותם (As Available) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי המשתמש או לשימוש מסוים. השזרה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, להוסיף, לגרוע, להגביל, לשנות, לתקן, לבטל או להשעות את השירותים הניתנים על ידה ו/או את פעילות האתר או אספקת התוכן והמידע באמצעותם ו/או כל חלק מהם. את מסכימה ומאשרת כי השזרה אינה נושאת בכל אחריות, כלפייך או כלפי אחרים, ביחס או בקשר עם פעולות אלה ו/או תוצאותיהן (לרבות אובדן נתונים כלשהם).

כמו כן, השירותים שמספקת השזרה בכלל ושירותי האינטרנט בפרט עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של השזרה, לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומית.

רכישת חברות בקהילת השזרה

רכישת חברות בקהילת השזרה היא הדרך להביע את תמיכתך בקהילה ולאפשר את קיום הפעילות שלה.

מה תקבלי כחברה בשזרה?

קהילה נשית חזקה – הצטרפות לקהילה ושותפות במהלך של קידום נשים בתעשיית היין על ידי שיתוף הזדמנויות, ייעוץ מקצועי ועסקי.

הרשמה מוקדמת ומחיר מוזל לאירועי השזרה – סדנאות וטעימות להעמקה מקצועית בתכני יין; כנסים ומפגשים מקצועיים לפיתוח עסקי ואישי; כלים לפיתוח עסקי; מפגש נטוורקינג, היכרות והעשרה.

תכנית מנטורינג – הזדמנות להגיש מועמדות לתכנית מנטורינג ייחודית של נשות השזרה.

ניוזלטר – תכנים על תרבות יין ועשייה נשית בעולם היין.

פרופיל מקצועי באתר השזרה – תוכלי להשתמש בו כמו כרטיס ביקור דיגיטלי.

מחירים מיוחדים ללימודי יין ומוצרים מקצועיים – לימודי יין של WSET, מקררי יין של Vinopo, כוסות יין של Stolzle.

מחירים מיוחדים בחלל העבודה לנשים מקצועניות "פנתרה" – הנחה בהשכרת חדרי ישיבות ובשימוש בחלל העבודה.

ניתן לרכוש חברות בקהילת השזרה באמצעות האתר. רכישת חברות בקהילה הינה למשך שנה, וניתן לחדש אותה משנה לשנה בתשלום. לשזרה שמורה הזכות לבצע שינויים במחיר החברות מעת לעת, עם זאת המחירים מובטחים לתקופה ששולמה מראש. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

החברות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

ההטבות הנלוות לרכישת חברות יכולות להשתנות מעת לעת, בהתאם להחלטת השזרה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ולרוכשות החברות (להלן: "החברות בקהילה") לא תהיה כל טענה בקשר לכך. כמו כן, שינוי ההטבות הנלוות לרכישת חברות לא יהווה עילה לביטול חברות, על כל המשתמע מכך.

על אף שנעשה מאמץ להבטיח את איכותם ודיוקם של התכנים הנשלחים לחברות בקהילה, יתכן כי נפלו בהם טעויות או חוסר דיוקים. החברות בקהילה מודעות לכך כי לא ניתן להתאים את התכנים לצרכים האישיים של כל אחת ועל כן לא תהיה לחברות בקהילה ו/או למי מטעמן כל טענה, תביעה או דרישה כלפי השזרה ו/או מי מטעמה בגין התכנים או התאמתם לציפיות ודרישות, היותם מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים.

חלק מן ההטבות הנלוות לרכישת חברות ניתנות על ידי צדדים שלישיים. כל התקשרות עם צדדים שלישיים כאמור הנם באחריותן של החברות בקהילה, ואין בהצעות ההטבות משום המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם. כמו כן, אין בכך כדי להעיד מטעם השזרה על טיבם או על איכותם.

ניתן לבטל את רכישת החברות בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 , ע"י משלוח הודעה בכתב לכתובת הדוא"ל: tal.hashizra@gmail.com.

יתר הוראות תנאי השימוש יחולו בשינויים המחויבים על מתן השירותים הנלווים לרכישת חברות בקהילה, בכל מקרה של סתירה בין האמור בהוראות אלו לאמור בהוראות תנאי השימוש יגבר האמור בהוראות אלו.

  2.  משתמש

על מנת להנות מכל התכנים והשירותים המוצעים ע"י השזרה את תתבקשי להירשם לאתר. במסגרת זאת תדרשי לבחור שם משתמש וסיסמה. במסגרת הרישום עלייך לספק מידע מלא ומדויק ולעדכנו מעת לעת.  החשבון הוא אישי ולא ניתן להעברה ולכל משתמשת אפשרות להקים חשבון משתמש אחד בלבד.

הנך אחראית באופן בלעדי ומלא לשמור על סודיות הסיסמה ושם המשתמש שלך ובהתאם על כל פעילות המבוצעת במסגרת חשבון המשתמש שלך. השזרה לא תהא אחראית לכל אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה משימוש בלתי מורשה בחשבונך, או עקב פריצת אבטחה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עלייך לדווח לשזרה באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך ועל כל פריצת אבטחה.

השעיית חשבונך

אנו עשויים להשעות את חשבון המשתמש שלך, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, לרבות אם אנו סבורים כי אחד (או יותר) מן האירועים הבאים התרחשו: (א) יש סיכון לביטחון או פרטיות חשבונך; (ב) קיים איום על הביטחון או השלמות של הרשת שלנו או השרתים שלנו; (ג) השעיה נדרשה כדי להגן על זכויות, רכוש או בטיחות של השזרה, משתמשיה או הציבור; (ד) הפרת תנאים אלה ו/או כל פעולה בניגוד לדין; (ה) קיים חשש כי את או חשבונך משמשים לצורך סחר בתרופות מרשם או חומרים לא חוקיים (ו) אנו נדרשים לכך על פי דין. 

 

  3.  חובות המשתמש, הגבלת שימוש ושימושים אסורים

המשתמשת מתחייבת להשתמש בשירותים ובאתר באופן חוקי בלבד, ובהתאם להוראות תנאי השימוש וכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכפוף להוראות כל דין, המשתמשת מצהירה ומתחייבת כי לא תעשה שימוש בשירותי השזרה ו/או באתר לצורך אף אחד מאלה:

 • שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה בלתי מוסרית, פוגענית (נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח, גזענות ואלימות),  בלתי-מורשית ו/או אסורה ו/או למטרות מסחריות;

 

 • שימוש לרעה במשאבים הטכנולוגיים של השזרה ושרתיה וכן בזכויות אשר ניתנו למשתמש במסגרת מתן השירותים או באופן שעלול לפגוע ו/או לגרום לנזק למשאבים אלו ליצור עומס גדול ובלתי סביר על משאבים אלו; 

 

 • פרסום חומר פורנוגראפי, זנות, הימורים אסורים, או שימוש בסמים מסוכנים, לרבות קישור לאתרים אחרים הכוללים תכנים כגון אלו;

 

 • התחזות, גניבת זהות, מרמה או הונאה אחרת כלשהי, לרבות Phishing, Hacking, Cracking, Sniffing, שחזור סיסמאות או כל שיטה אחרת;

 

 • ביצוע האזנת סתר או פגיעה בפרטיות ו/או ניסיון גישה למידע פרטי של משתמש אחר בלא קבלת אישור מפורש מאותו משתמש או כל ניסיון לקבל גישה באופן כלשהו לחשבון שאינו שלו וזאת בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש ((Spider / Crawler, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת לאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע ((Data Mining / Data Scraping;

 

 • פגיעה בשמו הטוב של אדם, לרבות בניגוד לחוק איסור לשון הרע;

 

 •  להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי השזרה משויכת אלייך בכל דרך שהיא, מעניקה לך חסות, תומכת בך, בשירותייך, בעסקך או בהצהרותייך, או להציג מידע משמיץ, שקרי או לא מדויק אודות השזרה או שירותיה;

 

 • פגיעה בזכות יוצרים, זכות מבצעים, פטנטים, סימני מסחר, או כל זכות קניין כיוצא באלה, של צד שלישי אחר ו/או השזרה, לרבות סודות מסחריים, או פרסום של מוצרים ושירותים הפוגעים בזכויות קניין כאמור; 

 

 • להעתיק, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק באתר או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע בפומבי, להפיץ, לשדר, להעתיק, להפיץ, להציג, לעבד, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר או לעשות שימושים דומים באתר השירותים בתכנים ו/או בתוכן המשתמשות;

 

 • שיבוש פעולתו התקינה של מחשב, שיבוש חומר מחשב, או חדירה למחשב, באמצעות "וירוס", "סוס טרויאני", "רוגלה", או כל אמצעי אחר כיוצא באלה אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב, לרבות בניגוד לחוק המחשבים, תשנ"ה -1995 וכן גישה לאזורים אסורים בשרת, חיטוט, שימוש או סריקת מערכות ונתונים; 

 

 • לאסוף ו/או ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון של כל או חלק מהתכנים ו/או מתוכן משתמשות, לעשות כל שימוש בתכנים ו/או בתוכן המשתמשות בכל אתר או שירות אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה, ללא הסכמה של השזרה בכתב ומראש;

 

 • הפצה אסורה של דואר אלקטרוני (דואר זבל/ ספאם) ו/או משלוח כמות גדולה של ממסרים, בהן כתובת האינטרנט (IP) למנועי חיפוש או אינדקסים אחרים, בניסיון להשיג דרוג טוב יותר במנוע החיפוש או האינדקס ואשר גורר תלונה מצד מנהלי אתר מנוע החיפוש ו/או האינדקס; כמו כן, ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking או Deep linking לכל חלק מהאתר והתכנים;

 

 • פעולה המפרה התחייבות אחרת על פי כל דין או על פי הסכם ו/או להשתמש באתר ו/או בתכנים לכל מטרה החורגת משימוש סביר.

 

4.  קבוצות דיון (פורומים), תגובות (טוק-בקים), תוכן משתמשים ומשוב

 

ייתכן כי באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשות השונות של שירותי השזרה (להלן: "תוכן משתמשות"). תוכן משתמשות מתפרסם באזורים המיועדים לכך, כדוגמת קהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים, תגובות לכתבות (טוק-בקים) בלוגים ושירותים אחרים המאפשרים לך להזין לאתר תכנים משלך - בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשות בלבד ובין ביחד עם תכנים של השזרה. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם ו/או  שתכנים אלו יוסרו.

את מתחייבת כי הנך רשאית לפרסם את תוכן המשתמשות כאמור וכי לא תפרסמי או תעלי כל תוכן משתמשות אשר נמצא ברשותך בניגוד לדין, הסכם או התחייבות אחרת ו/או שאסור על פי תנאי השימוש (ראי סעיף 4 לעיל) ו/או עפ"י דין לפרסמו או להעלותו. כמו כן , הנך מתחייבת כי תוכן משתמשות כאמור אינו מפר כל זכויות של צד ג' כלשהו לרבות, זכויות קניין רוחני, פרטיות או זכויות פרסום.

למרות שלשזרה אין כל חובה לסנן, לערוך או לפקח על כל תוכן משתמשות, השזרה שומרת את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר או לערוך, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת, כל תוכן משתמשות באתר, בכל עת ומכל סיבה שהיא. באחריותך לגבות כל תוכן משתמשות שלך, על חשבונך בלבד.

מובהר כי  השזרה אינה נושאת בכל אחריות לתוכן המשתמשות, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמשת שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת השזרה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

כמו כן, רשאית השזרה להטיל מגבלות על השימוש בשירותים, וביניהן הגבלת גודל שטח האחסון הזמין עבור משתמשות להעלות תוכן משתמשות.

 

5.   פרטיות ואבטחת מידע

 

אנו מכבדים את הפרטיות של המשתמשות ומחויבים להגן על המידע האישי שהמשתמשות משתפים עמנו. מדיניות איסוף המידע לסוגיו מתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. המשתמשת מסכימה ומאשרת כי השזרה תעשה שימוש במידע אישי של המשתמשת בהתאם למדיניות הפרטיות.

שזרה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי או אמצעי תשלום של המשתמשות. סליקת התשלומים באתר מתבצעת באמצעות חברת Max בדף סליקה מאובטח במפתח הצפנה EV SSL  והעומד בתקן אבטחהPCI DSS Level-1 .

6.   קניין רוחני

 

האתר, השירותים, התכנים, הנכסים הקנייניים של השזרה וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא רק, המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, ביחד: "הקניין הרוחני") הם בבעלות השזרה ו/או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים, חוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. 

בהתאם לאמור אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לשווק, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהשזרה. 

השזרה אינה טוענת לבעלות על תוכן המשתמשות אולם תנהג בתוכן משתמשות זה בהתאם להוראות תנאים אלו ומדיניות הפרטיות וכמו כן תהיה השזרה רשאית לעשות בתכנים אלו כל פעולה הדרושה לשם מתן השירותים, לרבות העתקה לצורך גיבוי, הטמנה (Caching),וכדו' .

תנאי שימוש אלו אינם מקנים למשתמשת זכות בקניין הרוחני של השזרה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת וניתנת לביטול בהתאם למפורט בתנאי שימוש אלו. ויובהר, כל זכות שלא הוקנתה למשתמשת במפורש על פי תנאי שימוש אלו שמורה בידי השזרה ו/או נותני הרישיון שלה. למען הסר ספק, אף הוראה בתנאים לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של השזרה על פי כל דין. 

 

7.   פרסומות באתר, תוכן מסחרי, וקישורים חיצוניים

 

השזרה מאפשרת ועשויה לאפשר לצדדים שלישיים אחרים להציג פרסומות באתר ו/או מערכי תוכן ושירותים. במסגרת זו יתכן ותצפה המשתמשת בהצעות שירות, תכנים, קישורים, מידע או בפרסומות של גורמים שלישיים כלשהם – חלקם באמצעות קישורים המאפשרים למשתמשות לעזוב את האתר ולהיכנס לאתרים או לשירותים של צדדים שלישיים, שאינם בשליטת השזרה.

השזרה אינה אחראית לגביהם, לרבות אך לא רק, לזמינותם, לכל פרסומת, הטבה, מוצר או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם. כמו כן, השזרה אינה אחראית למדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה, או לפרקטיקות אחרות הנהוגות על ידיהם. כל התקשרות עם צדדים שלישיים כאמור הנם באחריותך ועל חשבונך בלבד, ופרסום תכנים וקישורים אלו באתר ו/או שירותי השזרה אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם.

8.   הגבלת אחריות ושיפוי

על אף שנעשה מאמץ להבטיח את איכותם ודיוקם של האתר, שירותי השזרה והתכנים המופיעים בהם יתכן כי נפלו בהם טעויות או חוסר דיוקים. המשתמשת מודעת לכך כי לא ניתן להתאים את האתר ו/או השירותים ו/או התכנים לצרכיו של כל אדם ואדם ועל כן לא תהיה למשתמשת ו/או למי מטעמה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי השזרה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר ו/או השירותים, ו/או התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לציפיות ודרישות, היותם מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין אנו מתחייבים כי האתר נקי מפגמים ו/או שגיאות או רכיבים מזיקים אחרים. כמו כן אין אנו מתחייבים שהאתר לא יופרע, יתקיים בבטחה, ללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית.

בהתאם לאמור השירותים מוענקים כפי שהם (As-Is) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי המשתמש או לשימוש מסוים ו/או לדיוק התכנים המופיעים בהם.

בשים לב לכל האמור לעיל, הצדדים מסכימים כי השזרה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמשת או מי מטעמה ו/או צד שלישי מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים משימוש באתר ו/או השירותים הניתנים דרכו ו/או התכנים המופיעים בו ו/או מעשה או מחדל של המשתמש או צד שלישי כלשהו.

שיפוי

המשתמשת מתחייבת לשפות את השזרה ו/או מי מטעמה על כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב שייגרם לה ו/או למי מטעמה, לרבות הוצאות משפטיות מלאות ושכ"ט עו"ד, בישראל או מחוץ לישראל, כתוצאה מכל מעשה או מחדל של המשתמשת בקשר לשירותים הניתנים לה על ידי השזרה, לרבות בקשר לשימושה באתר ו/או בתכנים שלא בהתאם לתנאי שימוש או כל הפרה אחרת של תנאי השימוששל כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; תוכן המשתמשות אשר העלתה המשתמשת לאתר ו/או כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לצד שלישי או לשזרה, אשר קשור לשימושו באתר ו/או בתכנים. הנך מאשרת כי לא תסכימי לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידך מבלי לקבל תחילה את הסכמתנו בכתב לכך.

מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי שימוש אלו, אם יקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת, כי על השזרה לפצות ו/או לשפות את המשתמשת בגין נזק נטען וכתוצאה מהשירותים הניתנים לה על ידי השזרה, כמפורט לעיל, לא יעלה סכום הפיצוי ו/או השיפוי שתשלם השזרה למשתמשת על סכום השווה לנמוך מבין 100 ש"ח לבין ממוצע הסכומים ששילמה המשתמשת לשזרה בתקופה בת 12 חודשים הקודמת לקרות האירוע בר השיפוי.

 

9.    סיום ההתקשרות ושינויים של תנאי השימוש

השזרה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ובין היתר בשל חשש להפרת הוראות אלה על ידי המשתמשת להשהות ו/או לבטל את גישתה של המשתמשת לאתר, לתכנים ו/או את השירותים שניתנו באמצעותם לאלתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר השמור לה בהתאם לכל דין ו/או הסכם.

תנאי השימוש ניתנים לשינוי בכל עת ע"י השזרה על פי שיקול דעתה הבלעדי. בהתאם רשאית השזרה לשנות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כל תנאי מתנאי השימוש ו/או כל הקשור במישרין ו/או בעקיפין במתן השירותים, והכל בפרסום תנאי שימוש מעודכנים בהתאם, ונוסח תנאי השימוש כפי שהם מפורסמים באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

במידה ונצטרך לשנות את התנאים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

 

10.    הוראות כלליות  

 

כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאי שימוש אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה. כמו כן, תנאים אלו מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד אבל פונים לשני המינים באופן שווה.

תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין השזרה בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין השזרה.

תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים.

השזרה רשאית להעביר את זכויותיה ו/או את חובותיה על פי תנאי שימוש אלו לידי כל צד שלישי אחר, לפי שיקול דעתה המוחלט. המשתמשת אינה רשאית להעביר את הזכויות והחובות על פי תנאי שימוש זה אלא בהסכמת השזרה בכתב ומראש.

אם הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלו תימצא על ידי ערכאה מוסמכת כבלתי ניתנת לאכיפה, כל יתר הוראות התקנון ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים.

הימנעות השזרה מלאכוף את חובות המשתמשת לפי תנאי השימוש ו/או מסמכי התקשרות האחרים, כולן או מקצתן, לא תיחשב כוויתור על קיום החובות כאמור, והיא לא תמנע מהשזרה לתבוע בגין הפרת החובות במועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת.

כל תביעה בקשר לתנאים, לשירותים או לשימוש בהם, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, ויתפרשו על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הבלעדית בקשר למתן השירותים ותנאי שימוש אלו וכל הנובע מהם נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

הצדדים מסכימים כי כל התכתבות הקשורה בתנאים אלה תהיה בכתב (בדואר אלקטרוני) בהתאם לכתובת הדוא"ל אותה מסרה המשתמשת בהרשמתה לאתר ושירותי השזרה בעת פתיחת חשבון. ואם לשזרה בכתובת tal.hashizra@gmail.com .

 

 

עדכון אחרון אוגוסט 2021 

bottom of page